Werkwijze

Kennismaking

Iemand uit de zorgsector kampt met een probleem of heeft een idee voor een app en neemt hierover contact op met everywhereIM, waarna een gesprek wordt ingepland. Bij dit gesprek zijn altijd de Directeur en een Medisch Adviseur aanwezig. De een heeft het idee al uitgewerkt, de ander staat nog open voor input. everywhereIM denkt in ieder geval altijd mee over de uitwerking.

Offerte

De offerte wordt gebaseerd op informatie die is gedeeld tijdens het kennismakingsgesprek en informatie die ons is toegestuurd. Na het kennismakingsgesprek gaat de Project Manager in gesprek met twee in-house Developers om de functionaliteiten en uren in te schatten. Vervolgens wordt de offerte besproken en toegelicht. Het liefst komen we daarvoor bij u langs, maar met de huidige maatregelen gebeurd dit via ZOOM. Aan de hand van dat gesprek worden de functionaliteiten aangepast of de offerte wordt getekend.

Functioneel Ontwerp

De Medisch Adviseur en Project Manager stellen in samenspraak een Functioneel Ontwerp (FO) op. De Project Manager levert een planning aan. Zodra de klant akkoord heeft gegeven op het FO, gaat de ontwikkeling van start.

Ontwikkelling

De Project Manager bewaakt de deadline en peilt regelmatig de voortgang bij de Developer. Intussen wordt er gestart met de grafische vormgeving door de designer. De Developer werkt toe naar een eerste testversie. In deze fase rapporteert de Developer dagelijks aan de Project Manager over de voortgang. Alvorens er een eerste testversie wordt opgeleverd, test de Developer uiteraard eerst zelf.

Testfase 1

De Project Manager zorgt ervoor dat de eerste testversie door tenminste twee testers, op verschillende iOS en Androidversies wordt verricht. De testresultaten worden bijgehouden in een testdocument. Vervolgens verwerkt de Developer deze testresultaten. Daarna wordt de eerste externe testversie aan de klant opgeleverd.

Testfase 2

De klant levert een testdocument aan met hun bevindingen. De Project Manager verdiept zich in de testresultaten en beoordeelt waar het een bug betreft en waar een functionele aanpassing. Bugs worden doorgegeven aan de Developer om op te lossen. Functionele aanpassingen worden opgenomen in een ‘Change Request’ (CR). De Developer maakt een inschatting van het aantal uren die nodig zijn om de CR te realiseren en de planning wordt hierop aangepast. Na realisatie wordt de tweede interne test opgeleverd en vervolgens de tweede externe test. Indien na deze testronde nog bugs worden gevonden wordt de testfase nogmaals doorlopen.

Oplevering

Is de klant tevreden? Is everywhereIM tevreden? Dan wordt de app aangeboden aan de App Stores.

Evaluatie

Nadat de app in gebruik is genomen wordt er een evaluatie met de klant gepland.