Shared Opinion

Shared Opinion

webapps

Shared Opinion is een online platform dat gebruikt kan worden als leidraad voor een multidisciplinair overleg (MDO). Artsen uit verschillende centra (zowel academisch als perifeer) kunnen inloggen op het platform en komen in een omgeving waar patiëntcasussen gedeeld kunnen worden. Dit maakt Shared Opinion een universeel platform, dat de logistieke problemen van verschillende EPD’s, evenals de noodzaak van fysieke nabijheid voor overleg wegneemt.

Wat zijn de mogelijkheden?

In Shared Opinion staat steeds één ziektebeeld centraal. Dit kan door de gebruiker zelf gekozen worden. Om de functies van Shared Opinion maximaal te benutten en het MDO zo efficiënt mogelijk in te richten, kan gewerkt worden met een gestandaardiseerd case-report formulier (CRF). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst, waarop op een anonieme en uniforme manier alle belangrijke en/of verplichte informatie wordt aangeleverd. De bijbehorende (radiologische) beeldvorming kan geanonimiseerd worden geüpload. Dit CRF kan worden opgesteld door één van de inhoudelijke experts in overleg met één van onze medisch adviseurs.