Quizmeester

Serious Game

Quizmeester, de ‘serious game’ van everywhereIM, bestaande uit een Content Management Systeem (CMS) en een gratis te downloaden app. Via het CMS worden er quizzes aangemaakt en verzonden naar de juiste doelgroep. De participanten ontvangen hun vragen via de app en er is tevens een leaderboard om te zien wie er aan de leiding gaat. Is uw ziekenhuis zich aan het voorbereiden op een accreditatie? Of bent u benieuwd naar de parate kennis binnen uw afdeling? Een serious game die bij uitstek geschikt is om interne kennis te toetsen, maar ook om uw collega’s beter te leren kennen.

Voordelen van Quizmeester

  • Content Management Systeem (CMS) + App
  • Leaderboard
  • Notificaties
  • Meedoen aan meerdere quizzes
  • Mogelijkheid om uitleg te geven bij het goede/foute antwoord