Producten

Een geniaal mens is hij die me in zijn genialiteit laat delen (Paul Valery, 1871-1945)

Hieronder staan een aantal software producten die reeds door everywhereIM zijn ontwikkeld.
Dit zijn in sommige gevallen producten die na een eenvoudige aanpassing ook ingezet kunnen worden binnen uw praktijk of instelling.
Wij geloven in delen van kennis en streven naar een optimale situatie die kosten reduceert en de zorg efficiënter maakt voor arts en/of patient.