Pancreas Guidelines

apps

Wat?

De onlangs verschenen Europese richtlijn over chronische pancreatitis bevat evidence-based aanbevelingen ten aanzien van de diagnose, endoscopische en chirurgische behandeling. In het bijzonder het stellen van de diagnose en de behandeling van exocrience pancreas insufficiëntie als ‘major’ symptoom. Deze interactieve app is ontwikkeld om het gebruik in de dagelijkse praktijk te vergroten en het gebruik hiervan te vergemakkelijken.

Voor wie?

De Pancreas Guidelines app is ontwikkeld voor artsen (in opleiding) die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met ziekte van de pancreas.

Waar?

Laatste rapport