No-Code Greg is een gestandaardiseerd softwareprogramma van everywhereIM voor het ver-appen van medische richtlijnen en protocollen. Met dit softwareprogramma kan er gemakkelijk een applicatie worden gebouwd, zónder kennis te hebben van programmeren (No-Coding)!

De applicaties die met No-Code Greg worden gemaakt lenen zich om op grote schaal medische kennis te verspreiden. Het is mogelijk om de gemaakte applicatie visueel te versterken door stroomdiagrammen en afbeeldingen in te voegen. Daarnaast zorgen de scorings-tools voor een leuke interactie met de eind gebruiker.

Nieuwsgierig? No-Code Greg is beschikbaar op abonnementsbasis. Neem contact met ons op voor een offerte!