moniq

Experience Sampling Method

moniq is een tool om via een Content Management Systeem (CMS) en een app, data te verzamelen. De dataverzameling is op afstand en real-time. De ‘Experience Sampling Method’ is een data-verzamelingstechniek om patiënten hoogfrequent vragenlijsten te laten beantwoorden. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in het verloop van klachten over de dag, week of maand(en). Als onderzoeker bent u niet langer afhankelijk van cross-sectionele data en/of data die een beroep doet op het geheugen. (‘recall bias’).

Voordelen van moniq

  • Het is mogelijk om de optie ‘afhankelijkheden’ te gebruiken in een vragenlijst. Met andere woorden, met deze optie kunt u flexibele vragenlijsten bouwen. Nieuwe vragen volgen logischerwijs op het gegeven antwoord op een voorgaande vraag.
  • T=0 methode is geïmplementeerd (geen ‘experience sampling). Patiënten ontvangen een individuele vragenlijst na een bepaalde periode na inclusie of een interventie (zoals bijv. een operatie).
  • Koppeling met Castor EDC (dataverzameling). everywhereIM verzorgt uiteraard ook uw dataverzameling als u niet met Castor EDC werkt.
  • Het toevoegen van lokale onderzoekers, zodat zij ook in andere centra patiënten kunnen includeren