moniq

moniq

onderzoekstool

moniq is een tool om via een CMS en een app, op afstand en real-time, digitaal data te verzamelen. Deze ‘experience sampling’ methode is een data-verzamelingstechniek om patiënten hoogfrequent vragenlijsten te laten beantwoorden. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in het verloop van klachten over de dag, week of maand(en). Als onderzoeker bent u niet langer afhankelijk van cross-sectionele data en/of data die een beroep doet op het geheugen. (‘recall bias’).

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Het is mogelijk om de optie ‘afhankelijkheden’ te gebruiken in een vragenlijst. Met andere woorden, met deze optie kunt u flexibele vragenlijsten bouwen. Nieuwe vragen volgen logischerwijs op het gegeven antwoord op een voorgaande vraag.
  • T=0 methode is geïmplementeerd (geen ‘experience sampling). Patiënten ontvangen een individuele vragenlijst na een bepaalde periode na inclusie of een interventie (zoals bijv. een operatie).
  • Koppeling met Castor EDC (dataverzameling). everywhereIM verzorgt uiteraard ook uw dataverzameling als u niet met Castor EDC werkt.
  • Het toevoegen van lokale onderzoekers, zodat zij ook in andere centra patiënten kunnen includeren

Workshops

Wij organiseren moniq workshops

moniq is beschikbaar in abonnementsvorm vanaf €40,- per maand. Er zijn verschillende abonnementen beschikbaar op basis van het aantal te includeren proefpersonen. Benieuwd naar het gebruik van moniq? Of nieuwsgierig waar moniq allemaal voor is in te zetten? everywhereIM toert door het hele land om in kleine setting de werking van moniq te demonstreren. Kijk in de agenda of in de nieuwsbrief voor de eerstvolgende workshop!