ISO en NEN gecertificeerd

Om de informatiebeveiliging van al onze klanten en gebruikers te waarborgen zijn wij NEN 7510:2017 en ISO/IEC 27001:2017 gecertificeerd.

Dit houdt in dat wij eisen die in de ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) 27001 norm gespecificeerd zijn omtrent het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) hanteren.

Daarnaast houden we ons aan de richtlijnen en uitganspunten omtrent het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen ter beveiliging van de informatievoorziening voor zorginstellingen, zoals aangegeven in de NEN (Nederlandse Norm) 7510 norm.

Hierdoor bent u verzekerd dat uw (patiënt)gegevens in veilige handen zijn.

Onze certificaten