Cookies and Privacy Statement everywhereIM

Begrippen die worden gebruikt in deze Privacyverklaring 

Website“: everywhereim.com. 
Persoonsgegevens“: gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
everywhereIM“: betekent Value&Result B.V., handelend onder de naam everywhereIM, gevestigd te Utrecht, aan het adres Janssoniuslaan 80. everywhereIM kan in deze Privacyverklaring ook worden aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”. 
U“: betekent de Website- / applicatie-gebruiker. 

Middels deze pagina kunt u inzien welke gegevens wij verzamelen als je onze website bezoekt, een van onze apps gebruikt en inzien hoe wij deze gegevens verwerken. 

Welke gegevens worden er verzameld? 

Persoonlijke gegevens 

Voor bepaalde applicaties/systemen worden persoonlijke gegevens verzameld, dit kunnen gegevens zijn zoals: 

– E-mailadres (en wachtwoord) 
– Naam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Operatiedatum 

Gebruiksgegevens 

Naast persoonlijke gegevens kunnen we ook informatie verzamelen over hoe onze website en applicaties door jou wordt bezocht en gebruikt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals: Browsertype; browserversie; de pagina’s die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek en hoeveel tijd je op die pagina’s hebt doorgebracht; unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens. 

Tracking gegevens en cookies 

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website, applicaties en systemen bij te houden en om informatie over die activiteiten te bewaren. 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anoniemeunieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar je browser verzonden en op je apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën die we gebruiken zijn: beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen die wordt gebruikt om onze website te analyseren en verbeteren. 

Je kunt je browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie verzonden wordt. Als je echter geen cookies accepteert, kun je sommige delen van onze website mogelijk niet gebruiken. 

Voorbeelden van cookies die we gebruiken: 

1. Functionele cookies 
everywhereIM gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld, het onthouden van informatie over verschillende webpagina’sen om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewarenzodat uw gebruik van onze websites kan worden geoptimaliseerdDeze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. 

2. Social Media cookies 
everywhereIM geeft u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de door everywhereIM ter beschikking gestelde websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de social media buttons (dit zijn onder andere Facebook, LinkedIn en Twitter). Voor dergelijke social media websites geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u op de social media button klikt. Voor de cookies die daarna door de social media partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, wordt u verwezen naar de informatie en/of privacy verklaringen beschikbaar op de website van de betreffende social media website. everywhereIM is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of toepassing van deze websites of de verwerking van persoonlijke gegevens van een dergelijke social media website. 

3. Analytische cookies 
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag wordt mogelijk door everywhereIM gebruikt ten behoeve voor een verdere optimalisering van en communicatie over everywhereIM producten en diensten. Uiteraard gebeurt dit enkel op een behoorlijke en zorgvuldige wijze in overeenstemming met de toepasselijke wet. 

Waar worden deze gegevens voor gebruikt? 

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinde: 

  • U de mogelijkheid bieden een account aan te maken 
  • U de best mogelijke service aan te bieden 
  • Uw data kan gebruikt worden voor medisch onderzoek  

De hosting van deze gegevens vindt plaats bij TransIPeen ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd bedrijf. Alle gegevens worden versleuteld opgeslagen. 

Uw data zal nooit verkocht worden aan derden en in het geval van onderzoek zal dit vermeld zijn in de privacy verklaring van de applicatie/systeem. 

Wie verzamelt ze en hoe? 

De gegevens worden via verschillende applicaties en systemen die worden beheerd door everywhereIM verzameld. Dit kunnen websites, mobiele apps of maatwerk applicaties zijn. 

Dit kunnen cookies, formulieren, widgets voor social media of papieren formulieren zijn. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

everywhereIM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit omvat ook het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Per applicatie/systeem kunnen er verschillende tijdsbestekken voor opslag vermeld zijn, u kunt dit ten alle tijden raadplegen in de privacy verklaring van dat systeem. 

Hoe worden deze gegevens beveiligd? 

Bij everywhereIM staat beveiliging van gegevens in ons DNA, wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) via privacy@everywhereIM.com 

Worden deze gegevens gedeeld met derden? 

everywhereIM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In het geval van door ons ontwikkelde applicaties en systemen stellen wij een unieke privacy statement op voor dat systeem waarin we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) uw rechten en plichten kenbaar maken, hieronder vallen ook de rechten die u kunt vinden onder het kopje “Rechten van bezoekers”. Indien deze gegevens gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden dan zal dit expliciet bij u bekend worden gemaakt en zal er toegang worden verleend door de onderzoeker van de studie.  

Per applicatie/systeem wordt aangegeven welke gegevens er verzameld worden, dit kunnen gegevens zijn zoals: 
– E-mailadres (en wachtwoord) 
– Naam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Operatiedatum 

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u veel gevallen zelf doen via de instellingen van uw account. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@everywhereIM.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. everywhereIM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. everywhereIM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld ter naleving van de verplichtingen op grond van art. 10 van EG-richtlijn n. 95/46 / EG, en onder de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG, zoals herzien bij Richtlijn 2009/136 / EG, over het onderwerp Cookies en met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mei 2018. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op deze toepassing. 

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze privacy verklaring, de bescherming van uw persoonlijke gegevens of de verwijdering van persoonlijke gegevens. Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) via privacy@everywhereIM.com 

Contactgegevens 

https://everywhereim.com 
Janssoniuslaan 80, 3528 AJ Utrecht
+31-(0)88-2404254