ALGEMENE VOORWAARDEN EVERYWHEREIM – APRIL 2024

Value & Result B.V. h.o.d.n. everywhereIM

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Value & Result B.V. h.o.d.n everywhereIM, KvK nr. 55384099, en/of gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers en de wederpartij:

Algemene voorwaarden