everywhereIM eHealth bij de Papendorpse Run

Nieuwe app voor het voorspellen van het tromboserisico bij orthopediepatiënten

Een interview met Dr. Banne Nemeth, orthopedisch chirurg in opleiding én onderzoeker in het LUMC.

Het medisch-technisch team van everywhereIM heeft deze week een nieuwe app gepubliceerd welke samen is ontwikkeld met dr. Banne Nemeth, orthopedisch chirurg in opleiding en onderzoeker in het LUMC. Met de app kan het individuele risico op trombose worden ingeschat na een heup- of knievervangende operatie of na een behandeling met onderbeengips. In dit interview legt dr. Banne Nemeth uit wat het idee is achter deze nieuwe medische app.

Wat is het idee achter de app?

De app heet de TRiP-app, dat staat voor Thrombosis Risk Prediction. Dr. Banne Nemeth: “Patiënten die een knie- of heupvervangende operatie ondergaan hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van veneuze trombose. Om dit te voorkomen krijgt iedere patiënt na de operatie bloedverdunners. Echter, niet iedere patiënt is hetzelfde. Sommige patiënten krijgen ondanks de bloedverdunners toch nog een trombose terwijl andere patiënten de bloedverdunner misschien wel niet nodig hebben. Met deze risicoscore kunnen we het risico op trombose vooraf inschatten. In de toekomst kunnen we mogelijk de hoeveelheid bloedverdunners aanpassen op een individu.”

Hoe is de app tot stand gekomen?

De app is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek. In 2020 werd eerst de predictiescore ontwikkeld, die heet de TRiP(cast)-score (Thrombosis Risk Prediction following cast immobilisatie). Het gaat hier om patiënten die langdurige immobiel zijn bijvoorbeeld door een beenbreuk.[1] Recent is er ook artikel gepubliceerd over patiënten die een heup of knieprothese krijgen: deze heet TRiP(plasty)-score.[2] Met de scores kan de risico op een veneuze trombo-embolie beter worden ingeschat per individuele patiënt en per situatie.

Wat is de doelgroep?

De app die we hebben ontwikkeld kan gebruikt worden door onder andere zorgverleners. We hebben predictiescores gemaakt voor de volgende drie patiëntengroepen: patiënten met  een nieuwe heup (TRiP-plasty THA), patiënten met een knievervangende operatie (TRiP-plasty TKA) en ten slotte patiënten die een behandeling krijgen met onderbeengips (TRiP-cast). Dit is duidelijk terug te vinden in de app.

Hoe werkt de app?

De TRiP-app werkt als volgt: de arts voert basale gegevens in van de patiënt in de app, zoals de leeftijd, BMI en de medische voorgeschiedenis. Daarna rolt er een risicoscore uit voor trombose. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn: “1,3% risico op veneuze trombose binnen 3 maanden”. Met deze risicoscore kan  de arts dan een behandelplan opstellen. Nu krijgen alle patiënten dezelfde hoeveelheid bloedverdunners. In de toekomst kunnen we mogelijk de hoeveelheid bloedverdunners
aanpassen op een individu, op basis van het
tromboserisico.

Waar wordt de app nu al toegepast?

Op dit moment worden er onderzoeken gedaan met de app in Nederland, maar ook in Ierland, Frankrijk en Brazilië. Dat is natuurlijk prachtig, die internationale toepassing. Buiten de onderzoeksetting kan de app ook handig zijn in de voorlichtingsfase in de spreekkamer. Met de informatie uit de app kun je het tromboserisico’s makkelijker bespreekbaar maken met een patiënt. Om de effectiviteit van de TRiP-plasty te meten komt er een klinische trial, zodat de predictiescore later eventueel in de kliniek toegepast kan worden.

Tot slot: Waar ben je het meest trots op?

Dr. Banne Nemeth “Het meest trots ben ik op de internationale samenwerking. Het predictiemodel is bijvoorbeeld ontwikkeld met behulp van Britse data en gevalideerd met Deense data”.

Meer weten over dit onderzoek en de publicaties?

  1. Nemeth, B., Douillet, D., le Cessie, S., Penaloza, A., Moumneh, T., Roy, P. M., & Cannegieter, S. (2020). Clinical risk assessment model to predict venous thromboembolism risk after immobilization for lower-limb trauma. EClinicalMedicine, 20[Lees hier]
  2. Nemeth, B., Smeets, M., Pedersen, A.B., Kristiansen, E.B., Nelissen, R., Whyte, M., … Arya, R. (2023). Development and validation of a clinical prediction model for 90-day venous thromboembolism risk following total hip and total knee arthroplasty: a multinational study. J Thromb Haemost. [Lees hier]

De app kwam tot stand in samenwerking met het medisch-technisch team van everywhereIM-eHealth. Op de website tref je meer inspiratie voor eHealth toepassingen. Download de TRiP-app in de AppStore of op Google Play.