Digitalisering vraagt om dokters zonder witte jas

Nu de gezondheidszorg bijna bezwijkt onder de druk, lijkt eHealth die druk te kunnen verminderen. Met digitale oplossingen kan de zorg worden ontzorgd, maar samenwerking tussen de zorg en het bedrijfsleven is hierbij cruciaal. Artsen die hun witte jas aan de wilgen hangen om de stap naar het bedrijfsleven te maken komt dan ook “steeds vaker voor. De ene arts doet het tijdelijk, de andere definitief.

Het bedrijfsleven krijgt in de Geneeskunde-opleiding weinig aandacht, terwijl beide werelden complementair aan elkaar zijn. Zeker als het gaat over digitalisering en eHealth”, vertelt Matthijs van Dijk, medisch adviseur bij everywhereIM. In 2018 promoveerde hij, tijdens zijn opleiding tot gynaecoloog, op het gebruik van eHealth bij vrouwen met een kinderwens. Eind 2021 besloot hij het over een andere boeg te gooien en stopte met zijn opleiding. Sindsdien gebruikt hij zijn ervaring uit het ziekenhuis bij het ontwikkelen van apps die het werk van zorgverleners makkelijker maken. “Dat ik de problemen in de zorg zelf heb ervaren en daarnaast beide “talen” spreek, helpt daarbij enorm.”

“Dat ik de problemen in de zorg zelf heb ervaren en daarnaast beide “talen” spreek, helpt daarbij enorm.”

Een van de problemen in de zorg is tijdgebrek. Van Dijk: “Kostbare tijd van zorgverleners gaat verloren aan het registreren en “afvinken” van hun werkzaamheden in allerlei systemen. Daarnaast is het raadplegen van bronnen tijdrovend, omdat ze versnipperd zijn in lokale protocollen, landelijke richtlijnen en losse websites. Veel tijd die hier aan wordt besteed had bij ook de patiënt terecht kunnen komen. Die tijd terugwinnen is dus geen luxe, maar bittere noodzaak.”

“Het gebruik van apps biedt zorgverleners meerdere voordelen.”

“Vaak gaan de jonge enthousiaste zorgverleners met hun innovatieve ideeen aan de slag, maar stuiten dan op veel bureaucratie en politiek. Een voorbeeld is dat vaak hoogleraren of afdelingshoofden, gezien ruime ervaring, worden betrokken. Het risico bestaat dan dat er wegens een gebrek aan affiniteit met digitalisering te weinig prioriteit gegeven wordt aan het project, waardoor het stagneert of zelfs een stille dood sterft. Met een gedemotiveerde jonge zorgverlener als nabestaande. Pas als voor iedereen het belang van een innovatie groot is, dan kan een innovatie snel en efficiënt ontworpen en geïmplementeerd worden. Dat zag je prachtig ten tijde van de coronapandemie en ik vind dat we op die voet verder moeten gaan met digitalisering.”

Zoek naar bedrijven buiten je zorginstelling, die met jouw idee aan de slag willen gaan, is het advies. Die zijn er echt. “Zo doen wij bij everywhereIM jaarlijks tientallen projecten in opdracht van onderzoeksgroepen en vakgroepen. Daarnaast ontwikkelen we vanuit onze Publisher unit ook eigen apps, zoals de ‘MDL’ app en ‘Gynaecologie’. Onze deur staat altijd open voor zorgverleners, of ze nu zelf een goed idee hebben of een bijdrage willen leveren aan onze bestaande apps. Door dergelijke samenwerkingen groeien onze apps, waardoor ze ook weer een groter publiek bereiken. Zo help je als zorgverlener feitelijk je hele beroepsgroep.”

“Het gebruik van onze apps biedt zorgverleners meerdere voordelen”, besluit Van Dijk. “Enerzijds verlaagt het de belasting van de spreekuren omdat patienten met apps, zoals ’Pancreatic Surgery’ en de DOMINO app, op afstand gemonitord en begeleid kunnen worden. Dit kan op een afdeling in het ziekenhuis of bij de patiënt thuis. Anderzijds bieden onze apps de zorgverleners een efficiëntere tijdsbesteding, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan het raadplegen van bronnen, want die zitten als gebruiksvriendelijke tools en gemodelleerde richtlijnen gebundeld in de app. Zo kan de zorgverleners meer aandacht besteden aan de patiënt bij wie het nodig is en begeleiding op afstand bieden indien het verantwoord is. Hier heeft de patiënt dus ook baat bij. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

“Onze deur staat altijd open voor zorgverleners, of ze nu zelf een goed idee hebben of een bijdrage willen leveren aan onze bestaande apps.”

Auteur:
Dr. Matthijs van Dijk
Medisch adviseur bij everywhereIM

Maak je eigen medische app in 30 minuten! WEBINAR

Woensdag 1 juni om 12:00 uur: Maak je eigen medische app in 30 minuten! WEBINAR

Heeft u altijd al een medische app willen maken? Heeft uw afdeling of specialisme ellenlange richtlijnen die u veel liever in app-vorm terug zou willen zien?

In deze korte webinar leggen Renske Braken en René Kock uit hoe u door middel van No-Code Greg snel en makkelijk uw eigen medische app kan maken.

everywhereIM                                                        Caesar Groep
AHTC building, Paasheuvelweg 25, Toren D5        Janssoniuslaan 80, 3528 AJ Utrecht
1105 BP Amsterdam-Zuidoost                                 Postbus 40222, 3504 AA Utrecht

Erasmus MC, Dr. Molewaterplein 40                       Tel: +31-88-240 42 00
3015 GD, Rotterdam                                                E-mail: info@caesar.nl

Telefoon: +31-35-7370521
E-mail: info@everywhereim.com