Succesvolle implementatie en adoptie van eHealth oplossingen blijft een uitdaging

Binnen de gezondheidszorg is er een toenemende belangstelling voor het gebruik van technologieën voor elektronische gezondheid (eHealth) en mobiele gezondheid (mHealth). EHealth en mHealth zijn vormen van digitale technologieën en interventies die de gezondheidszorg ondersteunen, zoals medische apps. Medische apps hebben het potentieel om gezondheidsonderzoek te bevorderen, ziekten te voorkomen, diagnostiek en behandeling te ondersteunen, de toegang tot gezondheidszorg te vergroten en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen.

Bij de ontwikkeling, adoptie en implementatie van eHealth zijn verschillende actoren betrokken, zoals ontwikkelaars, zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars. De verscheidenheid aan actoren en hun belangen maakt een succesvolle implementatie van eHealth oplossingen uitdagend. Arient et al. (2020) beschrijven in hun literatuuronderzoek verschillende belemmerende en bevorderende factoren voor deze implementatie.

Overkoepelende thema’s zijn een gebrek aan menselijke middelen, zoals tijd, kennis en een strategisch plan, technologische factoren, zoals een gebrek aan ICT-kennis en slechte gebruiksvriendelijkheid, financiële factoren, zoals een gebrek aan budget en economische stimulansen, zorgen over gegevensbeveiliging, zoals privacy, vertrouwelijkheid en toegang van derden tot persoonlijke gegevens en een gebrek aan acceptatie bij zorgprofessionals en patiënten (vertegenwoordigers). Het inzetten van professionals en managers met interesse in eHealth zou de invoering van apps vergemakkelijken, net als een op belastingen gebaseerd financieringssysteem voor eHealth in de gezondheidszorg.

Men is overwegend positief over het ziektebewustzijn dat apps creëren, het vertrouwen dat patiënten ontwikkelen en de invloed die apps kunnen hebben op medicijntrouw en preventie van ziekte. Negatieve attitudes van zorgprofessionals betreffen meestal een verminderde acceptatie als gevolg van bruikbaarheidsobstakels, zoals systeemfouten, en scepticisme over de toegevoegde waarde van eHealth in de gezondheidszorg. Patiënten nemen een negatieve houding aan tegenover eHealth wanneer de informatie in apps niet wetenschappelijk gevalideerd is.

Bij everywhereIM zijn wij ons tijdens de ontwikkeling van onze apps al bewust van deze factoren. Wij zijn ISO/NEN gecertificeerd en voorzien onze apps van een CE-markering, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Met eigen artsen in dienst streven wij ernaar ons te verplaatsen in de eindgebruiker, om een zo goed mogelijke implementatie in de praktijk mogelijk te maken.

Auteur:
Drs. Renske Braken

Arient, T., Boerhorst, K., Braken, R., Coert, R. & Fathi, D. (2020). Patients’ and Health Professionals’ Perspectives on eHealth Adoption: A Literature Review.

Maak je eigen medische app in 30 minuten! WEBINAR

Donderdag 12 mei om 12:00 uur: Maak je eigen medische app in 30 minuten! WEBINAR

Heeft u altijd al een medische app willen maken? Heeft uw afdeling of specialisme ellenlange richtlijnen die u veel liever in app-vorm terug zou willen zien?

In deze korte webinar leggen Renske Braken en René Kock uit hoe u door middel van No-Code Greg snel en makkelijk uw eigen medische app kan maken.

everywhereIM                                                        Caesar Groep
AHTC building, Paasheuvelweg 25, Toren D5        Janssoniuslaan 80, 3528 AJ Utrecht
1105 BP Amsterdam-Zuidoost                                 Postbus 40222, 3504 AA Utrecht

Erasmus MC, Dr. Molewaterplein 40                       Tel: +31-88-240 42 00
3015 GD, Rotterdam                                                E-mail: info@caesar.nl

Telefoon: +31-35-7370521
E-mail: info@everywhereim.com