Succesvolle eHealth ondersteuning door farma? Het kan!

Farma bedrijf X

Vanwege concurrentiegevoelige info laten we de namen en producten weg.

Plan
Ontwikkelen van een app voor een niet altijd begrepen doelgroep chronische patiënten. Met behulp van eHealth moet er meer bewustwording en kennis over het ziektebeeld ontstaan. Er werd gekozen voor digitale vastlegging van het ziektebeeld.

Doelgroep grootte
Ongeveer 300.000 chronische patiënten in Nederland (!!).

Oplossing voor de patiënt
Patiënten krijgen ondersteuning met behulp van een app. De app houdt de wekelijkse status van het ziektebeeld bij. Door middel van een fraaie grafische vormgeving krijgt de patiënt nu zelf beter inzicht op welke momenten de pijn zich voordoet. Door middel van een dagboek kan de patiënt nu samen met de arts beter beslissen welke behandeling het beste past. De patiënt voelt zich meer gehoord én serieus genomen.

Voordeel voor de arts
De arts krijgt met behulp van een dashboard beter inzicht in het ziektebeeld van de patiënt. De arts kan door middel van grafieken voorafgaand of tijdens het consult duidelijk inzicht krijgen in de situatie per patiënt. Ook is het voor de arts plezieriger dat hij (of zij) nu een duidelijk overzicht heeft van de voorafgaande periode waarin het ziektebeeld speelt. Samen met de patiënt kan nu beter naar een behandeling worden gezocht.

CE-markering
De app én het dashboard worden door everywhereIM CE-gemarkeerd en valt in risico klasse I.

Resultaat
Het programma levert een efficiënt bezoek aan de arts wat leidt tot meer inhoudelijke discussies en het programma biedt een dusdanige ondersteuning voor de arts waarbij het farma bedrijf wordt gezien als partner.

De data
Data wordt verzameld over het gebruik van de app, dat levert een schat aan informatie. Die regelmatig met de artsen wordt gedeeld. Dit betekent voor de farmaceut een bestendige toekomstige relatie die wordt gewaardeerd door de arts, omdat het enerzijds ondersteuning biedt in zijn praktijk, maar vooral inhoudelijke (wetenschappelijke) data oplevert waar iedereen, dus ook de patiënt, bij gebaat is.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak met één van de artsen van everywhereIM.