BOETES omtrent CE-markering zijn gerelateerd aan de hoogte van de omzet!

Normalisatie of standaardisatie is een continu proces in de zorg, ook voor apps. Een aantal farmaceutische bedrijven hebben een fraaie app laten ontwikkelen, voor zorgverleners of patiënten. Per mei 2020 gaat de MDR van kracht. CE-markering voor medische apps zal in de meeste gevallen veranderen, de artsen bij everywhereIM hebben dit proces nauwlettend gevolgd. Verkeerde CE-markering of geen CE markering leidt tot hoge boetes. We willen deze kennis over wanneer wel of géén boete graag delen.

Met wie willen we dit delen?

Met elke marketeer werkzaam in de farmaceutische industrie, die een app onder zijn of haar hoede heeft, voeren we graag een kort gesprek of de betreffende app CE gemarkeerd dient te worden en volgens welke standaarden. Zorg dat je erop tijd bij bent en voorkom HOGE BOETES, want de boetes zijn gerelateerd aan de hoogte van de omzet!

Neem contact op met everywhereIM via info@everywhereim.com / 035 737 05 21