We hebben onze onderzoekstool moniq uitgebreid

moniq is een flexibele tool om via een CMS en een app, op afstand en realtime, digitaal data te verzamelen. Deze ‘experience sampling’ methode is een data-verzamelingstechniek om patiënten hoogfrequent vragenlijsten te laten beantwoorden. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in het verloop van klachten over de dag, week of maand(en). Als onderzoeker bent u niet langer afhankelijk van cross-sectionele data en/of data die een beroep doet op het geheugen. (‘recall bias’).

Hieronder de functionaliteiten van moniq:

  • Het is mogelijk om de optie ‘afhankelijkheden’ te gebruiken in een vragenlijst. Met andere woorden, met deze optie kunt u flexibele vragenlijsten bouwen.
  • Nieuwe vragen volgen logischerwijs op het gegeven antwoord op een voorgaande vraag.
  • T=0 methode is geïmplementeerd (geen ‘experience sampling). Patiënten ontvangen een individuele vragenlijst na een bepaalde periode na inclusie of een interventie (zoals bijv. Een operatie).
  • Koppeling met Castor EDC (dataverzameling). everywhereIM verzorgt uiteraard ook uw dataverzameling als u niet met Castor EDC werkt.
  • Het kunnen toevoegen van lokale onderzoekers, zodat zij ook in andere centra patiënten kunnen includeren

Bent u geïnteresseerd en wilt u een workshop bijwonen? Kijk dan bij de onderstaande data of neem contact met ons op.