RICHTLIJNEN-APPS

Wat?

Medische richtlijnen zijn vaak omvangrijke documenten, die niet altijd even gemakkelijk weglezen. Zeker niet in de 10 minuten die doorgaans gepland staan voor het consult wat de patiënt bij de arts heeft. Toch wordt wel van de arts verwacht dat hij of zij volgens die laatste richtlijn te werk gaat, bij voorkeur zonder dat het spreekuur uitloopt. Is de continu aan verandering onderhevige richtlijn uit het hoofd leren dan de enige optie?

Wat denkt u van een richtlijnapplicatie? We onderscheiden verschillende varianten: er zijn applicaties die dienen als naslagwerk; als registratiehulpmiddel; of als hulp in de besluitvorming. We streven naar producten die daadwerkelijk in staat zijn uw eigen kennis en kunde te ondersteunen, parate kennis, waarop u kunt bouwen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om onze apps ook CE te laten markeren.

Het proces

Eén van onze medisch adviseurs bestudeert de richtlijn tot in detail en zet dit om in een stroomschema. Op basis hiervan wordt een functioneel ontwerp opgesteld. In het functioneel ontwerp worden scherm voor scherm de verschillende functionaliteiten van de app getoond. Na goedkeuring van het functioneel ontwerp volgt de designfase, waarin we tot een definitief design voor de app komen. Als ook het design naar wens is kan de app gebouwd en getest worden. Het hele proces wordt gedocumenteerd in een CE-dossier, zodat als de app klaar is, de aanvraag voor de CE-markering ingediend kan worden.

Iedere keer dat de richtlijn gewijzigd wordt, moet idealiter ook de app geupdate worden. Wij kunnen een content management systeem voor u maken, hiermee kunt u zelf de updates doorvoeren. Ook kunt u er voor kiezen om ons de updates voor u door te laten voeren.

We onderscheiden de volgende stappen in het proces:
  • Bestuderen richtlijn en opstellen stroomschema’s
  • Designfase
  • Development en testfase
  • CE-markering
  • Actualisatieplan opstellen (aanpassen van de richtlijnen)
  • Accreditatie?

Recent is er een training gegeven over het gebruik van één van de richtlijnenapplicaties ontwikkeld door everywhereIM. Deze nascholing is ABAN geaccrediteerd met 4 punten!

Hieronder leggen we het uitgebreide proces uit:

Voorbeeld apps


Bipolaire Stoornis

Carpale Tunnel Syndroom

Chronische Myleoïde Leukemie

Coloscopie Surveillance

Chronische Pancreatitis

ESGAR Guidelines

Hematologie app

Handleiding IBD

Mammacarcinoom

Marfan Syndroom

NVAB Ischemische hartziekten

Off label voorschrijven

Pijn Bij Kanker

Totale Knieprothese

Verminderde Kindsbewegingen