Chronische Pancreatitis app

apps
Wat?

De onlangs verschenen Europese richtlijn over chronische pancreatitis bevat evidence-based aanbevelingen ten aanzien van de diagnose, endoscopische en chirurgische behandeling. In het bijzonder het stellen van de diagnose en de behandeling van exocrience pancreas insufficiëntie als 'major' symptoom. Deze interactieve app is ontwikkeld om het gebruik in de dagelijkse praktijk te vergroten en het gebruik hiervan te vergemakkelijken.

Voor wie?

De Chronische Pancreatitis app is ontwikkeld voor artsen (in opleiding) die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met chronische pancreatitis.

Waar?

De Chronische Pancreatitis app is verkrijgbaar in de Google Play en App Store.

Laatste rapport


Terug naar portfolio