CAP app

richtlijnen apps
Wat?

Het CAP (capaciteitenprofiel) is gericht op het inschatten en communiceren van de toekomstverwachtingen voor kinderen met beperkingen. Dit capaciteitenprofiel is opgesteld door kinderrevalidatiearts dr. Anke Meester, die de wetenschappelijke, maar ook klinische meerwaarde hiervan aantoonde in haar proefschrift (2008). Het CAP is nu verwerkt in een app, zodat deze altijd laagdrempelig beschikbaar is.

Voor wie?

Deze app kan gebruikt worden om het CAP vast te stellen op plaatsen waar het EPD niet beschikbaar is, het resultaat kan direct naar ouders of anderen gemaild worden. Ook de ouderinformatiefolder kan direct gedeeld worden via de smartphone.

Waar?

Terug naar portfolio