Living Documentation

Dynamische documentatietool
Wat is het?

Living Documentation bundelt alle kennis die beschikbaar is in wetenschappelijke literatuur op een bepaald vakgebied. Op dit moment is de applicatie gericht op multiple sclerose (MS). Een behandelaar kan dan snel zien wat de literatuur adviseert bij klachten op een bepaald gebied (bijvoorbeeld vermoeidheid). Het systeem toont een lijst met interventies die onderzocht zijn en toont de uitkomst van die interventie ten opzichte van de controlegroep. Door deze web-based onderzoekstool wordt nieuwe literatuur automatisch beoordeeld door collega’s en weergegeven op relevantie. Hiernaast is het mogelijk om direct meerdere artikelen mee te nemen in één meta-analyse.

Hoe werkt het?

Living Documentation verricht een dagelijks herhaalde zoektocht naar wetenschappelijke literatuur over een bepaald onderwerp. De nieuw verschenen literatuur (via zoeksites als PubMed) komt achter de schermen binnen bij een editor. Vervolgens worden door het systeem twee reviewers (onderzoekers binnen het vakgebied) aangesteld om te kijken of het artikel relevant is. Wanneer hier consensus over is wordt een andere reviewer aangesteld om alle relevante informatie (patiëntenpopulatie, toegepaste interventie, controlegroep, uitkomsten) uit het artikel te filteren. Dit wordt vervolgens weer door een andere reviewer gecheckt. Pas als alle stappen doorlopen zijn zal het artikel met alle data aan het systeem worden toegevoegd.

Wat zijn de mogelijkheden?

De applicatie kan aangepast worden aan uw behoeften. Zo kunt u bijvoorbeeld een brede zoekvraag instellen, maar kunnen de zoekvelden ook toegespitst worden op een specifieke patiëntpopulatie, of één bepaalde interventie. Doordat alle artikelen gefilterd worden, kunnen ook meerdere vragen beantwoord worden door deze te sorteren per uitkomstmaat of per toegepaste interventie.

En hoe zit het met data(beveiliging)?

Het invoeren van data bij Living Documenation is alleen toegankelijk met geregistreerde inlogcodes. Editors zijn in staat om nieuwe gebruikers (reviewers) aan te maken en deze aan te wijzen voor de beoordeling van geregistreerde artikelen. Alle gegevens zullen op een server worden opgeslagen die voldoet aan de binnen Europa geldende eisen.

Terug naar producten