Mei 2017

24
mei

Wat als

Wat als dokters praten zoals ze schrijven?
Wat als Barbie een echte vrouw was?
Wat als everywhereIM 489 richtlijnenapps heeft ontwikkeld…

Om maar met de laatste vraag te beginnen, als bedrijf zullen we er nu al over na moeten denken hoe we van de ontwikkeling van elke app kunnen leren. Hoe kunnen artsen/gebruikers, maar ook de commissies en werkgroepen die zich al jaren buigen over de ontwikkeling van richtlijnen hiervan profiteren?

Van uitdagingen leer je het meest. Zodra wij ons verdiepen in een richtlijn en in de fase terecht komen waar stroomschema’s opgesteld moeten worden, lopen we soms vast. De richtlijn blijkt zich dan niet te laten vatten in een als dit, dan dat constructie, dan wel blijkt aan het einde van een route geen aanbeveling te liggen. Wij hebben dit inmiddels een aantal keer aan de hand gehad en moeten dan met de werkgroep overleggen wat de beste routing is. Soms zit men kort met de handen in het haar, maar altijd komen we tot een oplossing. Deze oplossing komt vaak boven water zodra je gaat proberen de richtlijn te ontleden en schematisch weer gaat geven.

Eén van de artsen werkzaam binnen een richtlijncommissie, stelde onlangs voor om een richtlijn eerst als app uit te brengen en pas later in een geschreven versie. De logica van programmeren zet feiten soms duidelijker op een rij.

Als wij inderdaad 489 richtlijnenapps hebben ontwikkeld, dan zullen wij in een vroeger stadium al betrokken zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen. Daarnaast dragen wij zorg voor het voorkomen van "vervuiling van de appstores", mogelijk in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, de KNMG of een andere instantie. Samen zorgen we ervoor dat er een overzicht is, wat we graag met eenieder delen, die het belang ziet van duidelijke, overzichtelijke en praktisch inzetbare apps. DE RICHTLIJNENAPP.

Samenwerking NeuroMind

Wij zijn everywhereIM en we ontwikkelen IT-oplossingen voor de gezondheidszorg. Dat doen we omdat we de zorg graag efficiënter en eenvoudiger maken, we doen dat zeker nietomdat we meer apps toe willen voegen aan het huidige landschap van reeds 165.00+ medische apps in de verschillende stores. In onze optiek zorgt het ͞verappen͟ van informatie ervoor dat deze op een meer efficiënte en meer aantrekkelijke wijze overal kan worden geraadpleegd. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de inhoud juist is en aansluit bij een uit de praktijk gegrepen probleem. Alleen dan zal een app breed gedragen worden onder de gebruikers.

Vaak ligt het initiatief voor de ontwikkeling van een app bij onze cliënt, maar het kan ook andersom! Wij zijn erg verheugd dat dr. Pieter Kubben, de ontwikkelaar van NeuroMind, in everywhereIM de juiste partner ziet om hem te ontzien in het updaten en onderhouden van de door hem uitgegeven app. Het vertrouwen in ons, sterkt ons in de gedachte dat we met de hierboven beschreven filosofie op de juiste weg zitten!

Databeveiliging

De laatste weken is het regelmatig in het nieuws: de gezondheidszorg is een gewild doelwit voor hackers. Dat de gevolgen groot kunnen zijn hebben we een aantal weken geleden gemerkt, toen ziekenhuizen in Engeland compleet ontregeld raakten door het virus WannaCry.

In Engeland ging het om zogenaamde gijzelsoftware waarbij artsen niet meer bij de gegevens kondenkomen tot er betaald werd. In andere gevallen wordt geprobeerd in de database te komen om (patiënten)data te stelen, of een combinatie van deze twee.

Net als bij het inbreker-proof maken van een huis kan je de gegevens in een database nooit 100% beveiligen. Je kunt het wel extra moeilijk maken. Om te voorkomen dat ongewenste figuren binnendringen zet je een goed slot op de deur en zorg je dat de sleutel niet onder de mat ligt. Wanneer er toch iemand doordringt tot in de database kan je er nog voor zorgen dat de data onleesbaar is. Om in de metafoor van het huis te blijven: je kunt de tv niet gebruiken en niet op de bank zitten. Sterker nog, je kunt niet eens zien hoeveel spullen er in het huis staan. Helaas blijft de mens een zwakke plek in het geheel. Zoals je ook weleens vergeet het alarm erop te zetten, wordt veel gijzelsoftware geïnstalleerd door op een verkeerde link of een bijlage te klikken. Hiermee zet de huiseigenaar als het ware alle ramen en deuren wagenwijd open, waarna een hacker alsnog zijn intrek doet in het huis en de bewoner buitensluit.

everywhereIM gaat zorgvuldig om met haar inboedel en heeft daarom al enige tijd een Data Protection Officer in dienst. Met deze DPO stellen wij protocollen op over de databeveiliging van al onze applicaties en wordt met regelmaat gekeken of deze protocollen nog up-to-date zijn. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar wat juridisch vereist is, maar waar haalbaar doen wij er nog een schepje bovenop en houden wij nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

Voor u als arts is het fijn om te weten dat wij niet alleen weten aan welke vereisten wij moeten voldoen om de wetten na te leven maar ook de dataprotectie regelen alvorens wij uw applicatie opleveren.