Juni 2016

3
juni

Viatom

Bij everywhereIM hebben wij het doel (én missie) de zorg voor artsen en patiënten efficiënter te maken en te versimpelen door slim gebruik van ICT. Wij zien meerdere voordelen van het inzetten van ICT in de zorg, die tijds- en dus kostenbesparend kunnen zijn. Want het zal je niet ontgaan zijn, de afgelopen jaren rijzen de zorgkosten de pan uit. Het slim inzetten van ICT kan een tijdsbesparing voor artsen opleveren door processen sneller te laten verlopen en patiënten kunnen eerder naar huis doordat ze thuis gemonitord kunnen worden. Ons nieuwste stukje speelgoed sluit hier heel goed bij aan. De Checkme Health monitor van Viatom kan allerlei lichaamswaarden meten waaronder bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie. Wij gaan onderzoeken hoe we deze waarden kunnen uitlezen en koppelen aan de Health Kit of andere gezondheidsapps op een smartphone. Daarnaast gaan we kijken hoe deze waarden via een veilige videoverbinding met de arts besproken kunnen worden. Wij zien volop mogelijkheden!

Laaggeletterden applicatie

Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen laaggeletterden. Onder een laaggeletterde verstaan we iemand die minder dan 5 jaar les heeft gehad op school. Het is een grote groep, die naast laaggeletterdheid ook vaak slechte gezondheidsvaardigheden heeft. Deze slechte gezondheidsvaardigheden zijn een gevolg van het niet begrijpen van de uitleg die de apotheker geeft. Daarnaast heeft deze doelgroep niet de vaardigheden om een bijsluiter te begrijpen. Dit leidt tot onjuist medicijngebruik.

NEDERLAND TELT 1.5 MILJOEN LAAGGELETTERDEN.
53% IS MAN
65% IS AUTOCHTOON

Van een externe partij hebben wij de opdracht gekregen om deze laaggeletterden te ondersteunen bij het juist innemen van hun medicatie. Om de applicatie aan te laten sluiten op de doelgroep zullen we veel met beelden moeten werken. Omdat een laaggeletterde over het algemeen beschikt over een telefoon, zal deze groep de standaard patterns begrijpen. Er ligt voor ons een mooie uitdaging klaar!

Het gebruik van een richtlijn-app

De Nederlandse Coloscopie Surveillance Richtlijn-applicatie

Multidisciplinaire richtlijnen zijn onmisbaar voor evidence based zorg, maar beslaan regelmatig een groot aantal pagina’s die niet voor iedere betrokken zorgverlener even relevant zijn. Dit resulteert in het risico dat deze richtlijnen hun doel voorbijschieten. In 2012 werd de Amerikaanse Clinical Guidelines App door het vooraanstaande iMedicalApps al beoordeeld als een van de beste applicaties die op dat moment beschikbaar waren. In dit artikel kijken we naar een voorbeeld uit de Nederlandse praktijk: de Nederlandse Richtlijn Coloscopie Surveillance app, in de appstores te vinden onder de naam NLcolosurvRL.

Wanneer we een mobiele applicatie beoordelen, is het belangrijk om niet alleen te kijken naar het totaal aantal gebruikers, maar met name het aantal blijvende gebruikers en de frequentie waarmee zij de applicatie gebruiken. Het totaal aantal gebruikers wordt namelijk vertekend door de hype die een nieuwe app met zich meebrengt: veel nieuwe gebruikers bekijken de app slechts eenmalig voordat zij deze weer verwijderen. In dit overzicht kijken we naar het totaal aantal gebruikers, en de verhouding hiervan tot het aantal vaste gebruikers, evenals de frequentie waarmee zij de applicatie gebruiken. De gepresenteerde getallen zijn sinds de lancering van de app op 6 februari 2014 verzameld door middel van Google Analytics.

Tot 30 april 2016, de app was toen ruim 26 maanden actief, werd NLcolosurvRL 1.389 keer gedownload. Van deze 1.389 unieke gebruikers opende 786 mensen de app meer dan eenmalig. Zie grafiek 1 voor de gebruiksfrequentie door terugkerende gebruikers. Behalve het openen van de app, zien we dat alle gebruikers gezamenlijk de app 10.523 keer gebruikten, waarbij terugkerende gebruikers verantwoordelijk waren voor 9.134 sessies (86,8%). In deze 10.523 sessies werden 11.243 behandeladviezen gegeven.

Wanneer we het aantal gebruikers in de eerste zes maanden na de lancering van de app (1800, 80% blijvend) vergelijken met die uit de laatste zes maanden (2283, 90% blijvend), valt op dat het aantal gebruikers is toegenomen, en dat de hoeveelheid eenmalige gebruikers naar verhouding is afgenomen. Dit volgt de verwachtingen volgens de hype cycle, echter geeft ook aan dat de app niet alleen meer bekendheid krijgt, maar dat dit ook blijvende gebruikers zijn: de app veroorzaakt dus niet alleen een hype, het blijkt ook een waardevolle toevoeging voor de gebruikers.

Concluderend kunnen we in dit korte stuk zeggen dat de richtlijnapplicatie van de Nederlandse Coloscopie Surveillance Richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen, sinds de lancering aan populariteit heeft gewonnen. De app beschikt inmiddels over een grote groep trouwe gebruikers die met behulp van de applicatie ruim 430 richtlijnconforme adviezen per maand inwinnen. In de nabije toekomst hopen we naast deze korte kwantitatieve analyse ook een kwalitatieve gebruikersanalyse te kunnen uitvoeren om de vraag te beantwoorden hoe vaak de adviezen van de app worden opgevolgd, vergeleken met een advies uit de (papieren) richtlijn.