Oktober 2014

22
okt

Shared Opinion (deel 1)

Onlangs is everywhereIM een onderzoek gestart naar een gloednieuw concept/idee. Intern gedoopt met de naam "Shared Opinion". Shared Opinion biedt artsen toegang tot een beveiligde database om klinische ervaringen van collega's te bekijken. Daarnaast biedt Shared Opinion artsen de mogelijkheid om cases aan de database toe te voegen. In plaats van een “Second Opinion” kunnen artsen gebruik maken van “Shared Opinion”. Artsen kunnen ook een patiënt case 'volgen' en ontvangen dan indien gewenst een alert zodra er een nieuwe case over de patiënt wordt toegevoegd.

"Dit bestaat toch al?" horen wij u denken. Het bestaat nog niet op de manier waarop wij dit zullen ontwikkelen. Op dit moment loopt er nog een enquête onder artsen. Zodra deze resultaten compleet zijn zullen we deze bekend maken. Tevens vertellen we ook meer over de opzet van Shared Opinion en waarin Shared Opinion zo anders is dan vergelijkbare initiatieven. Keep you posted!

Patiënten moeten gebruik maken van technologie bij stellen diagnose

Volgens een recentelijk onderzoek van WebMD vindt 84% van de patiënten dat zij in staat moeten zijn technologie te gebruiken om hun artsen te helpen bij het stellen van een diagnose. 69% van de artsen vindt dat patiënten dergelijke instrumenten moeten gebruiken om hen te helpen bij het stellen van een diagnose.

Daarnaast vroeg de enquête aan artsen of patiënten met behulp van technologie zelf een diagnose zouden moeten stellen. Hiermee was slechts 17% van de artsen het eens.

"Eighty four percent of patients said they should be able to use technology to help their doctors make a diagnosis, while 69 percent of physicians said patients should use such tools to help them form a diagnosis. That’s according to a recent survey from WebMD. In a follow up, the survey asked physicians if patients should self-diagnose using technology, to which only 17 percent of physicians said they should.

The survey was completed by 1,102 random visitors to WebMD’s consumer-facing website and 1,406 active members of Medscape, WebMD’s clinician-facing service. Within the group of clinicians surveyed, 827 were physicians, 152 were nurse practitioners, 85 were nurses, 107 were physician’s assistants, and 235 were medical school students.

Almost the same percentage of patients and physicians, 64 percent and 63 percent respectively, said that if the technology exists, smartphones should be used for remotely conducting blood tests. Just under 70 percent of physicians said smartphones could replace office visits to check heart rate and heart rhythm, 63 percent said smartphones could replace office visits to check skin problems, 49 percent said smartphones could replace office visits for eye exams, and 54 percent of physicians said smartphones could replace office visits for an ear exam.

Ninety six percent of physicians and patients said patients should be allowed to see their electronic health record, but just 4 percent of physicians said patients should have access to only the information the physician wants to share. When asked about physician notes, 89 percent of patients said they have the right to see all of the notes taken by a physician during an office visit, while 64 percent of physicians thought patients have a right to see their notes. Just 11 percent of patients said doctors should be able to choose what notes patients see and 36 percent of physicians said they should be able to show only the notes they want to patients.

Fifty four percent of patients and 38 percent of physicians said that patients own their medical records, but 23 percent of patients and 39 percent of physicians said physicians own patient health records.

Medicatie monitoring bij chronische patiënten

Therapietrouw is een bekend probleem bij medicijngebruik. En dat is niet verwonderlijk: het is maar al te gemakkelijk om een pilletje te vergeten, zeker als je als chronische patiënt veel en langdurig medicatie moet gebruiken. Bij everywhereIM hebben we een concept ontwikkeld wat patiënten ondersteunt en de behandelaar inzage geeft.

Onze software bestaat uit een app voor de patiënt en een beveiligde website, het dashboard, voor de behandelaar. Deze twee onderdelen communiceren in real-time via het internet.

Bij een eerste consult kunnen patiënt en behandelaar met elkaar “koppelen” om zo gegevens uit te wisselen. Vervolgens kan samen de medicijnlijst van de patiënt worden ingevuld. Dit heeft twee doelen: ten eerste wordt de patiënt door de app op de juiste tijdstippen herinnerd aan het innemen van zijn/haar medicatie; ten tweede, en dit is het hart van de app, kan de patiënt na inname het medicijn afvinken in de app. Dit afvinken wordt ook zichtbaar op de website van de behandelaar. Deze kan dus tussen controleafspraken door in de gaten houden of er problemen zijn met de medicatie. Bovendien is er bij het volgende consult al een voorsprong op dit onderwerp, wat tijd scheelt.

Belangrijk om op te merken is dat alle gegevens volgens de industriestandaarden voor de opslag en uitwisseling van patiëntendata worden verwerkt. Bovendien heeft de patiënt altijd het beheer over de koppelingen met behandelaars, waarmee de uitwisseling op elk gewenst moment stop kan worden gezet. In een volgende fase willen we deze oplossing koppelen aan het EPD.

Meer weten? Bel ons op 035-7370521 en vraag naar Eric Edelman.