Maart 2017

15
maart

Richtlijnenpraatje

Op dinsdag 21 maart geven wij weer een richtlijnenworkshop in Utrecht. Tijdens deze workshop leggen wij uit wat de voordelen zijn van een richtlijnen-app en hoe wij het proces (van idee tot app) aanpakken. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Geef u dan nog snel op!
Omdat er deze week heel wat te kiezen valt in Nederland kan everywhereIM natuurlijk niet achterblijven. Om de workshop nog beter aan te laten sluiten bij uw interesses zullen wij een extra onderwerp behandelen. Met onderstaande poll heeft u invloed op de inhoud van de workshop:

Tijdens het richtlijnenpraatje zou ik me graag verdiepen in:

  • Data-analyse met behulp van Google Analytics
  • Data privacy
  • Shared Opinion

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord!

Shared Opinion 3.0

Shared Opinion bestaat al een tijdje, maar heeft in de afgelopen jaren een aantal keer een gedaanteverandering ondergaan. De laatste versie is een platform waarbij een ziektebeeld centraal staat, maar artsen uit andere centra (perifeer) en andere disciplines ook in kunnen loggen. Met andere woorden een universeel platform, dat de logistieke problemen van verschillende EPD’s en fysieke nabijheid overkomt.

Shared Opinion zoals hierboven beschreven kan gebruikt worden als leidraad voor een multidisciplinair overleg (MDO). Om de functies van Shared Opinion maximaal te benutten en het MDO zo efficiënt mogelijk in te richten, kan gewerkt worden met een CRF. Een gestandaardiseerde vragenlijst, waarop op een anonieme en uniforme manier alle belangrijke/verplichte informatie wordt aangeleverd. Dit CRF kan worden opgesteld door één van de inhoudelijke experts in overleg met één van onze medisch adviseurs. De bijbehorende (radiologische) beeldvorming kan geanonimiseerd worden geüpload. Alle patiënt gerelateerde gegevens zullen op een server worden opgeslagen die voldoet aan de binnen Europa geldende eisen.

Er zal per ziektebeeld georiënteerd platform een administrator worden aangewezen. De administrator heeft de gebruiksrechten om andere gebruikers toe te voegen en rechten toe te kennen. Naast de administrator worden “Experts” en “Gebruikers” onderscheiden. Iedereen kan een casus indienen, tevens kan iedereen reageren op een casus of een vraag stellen. Als de experts reageren op een casus is dit duidelijk te onderscheiden van de overige reacties. Er zit een agendafunctie in Shared Opinion, hiermee kan indien gewenst, een casus worden aangemeld voor een overlegmoment tussen de experts. Zij kunnen hierna hun eindoordeel via Shared Opinion mededelen. De indiener van de casus krijgt een notificatie.

Dus hebt u specifieke kennis in huis betreffende een specifiek ziektebeeld en wordt u regelmatig geconsulteerd? U zou kunnen overwegen Shared Opinion te gebruiken als leidraad voor overleg. Bij interesse kunt u zich verder laten informeren door u op te geven voor onze aankomende workshop.

Richtlijnenpraatje

Sinds een week wordt uw applicatie niet langer in Hilversum gebouwd maar in Amsterdam Zuidoost. Dit alles gebeurt op een schitterende locatie op de vijfde verdieping aan de Paasheuvelweg. Het mooie aan onze nieuwe locatie is dat in hetzelfde gebouw allerlei healthtech bedrijven zijn gevestigd.De fysieke nabijheid versterkt het delen van kennis en bevordert de onderlinge samenwerking.
Naast dat wij nu deel uit mogen maken van dit innovatie-broeinest kunnen wij vanaf onze nieuwe locatie ook snel schakelen met de (academische) ziekenhuizen uit de regio. Voor veel van onze applicaties gebruiken wij de inhoudelijke en praktische kennis niet alleen van onze eigen, maar ook externe artsen, deze laatste kunnen nu ook makkelijker even bij ons binnen wandelen.

Kom gerust een keer kijken hoe ons nieuwe kantoor eruit ziet. Je kunt ons voortaan hier vinden:
Paasheuvelweg 25, Wing 5D
1105 BP Amsterdam
Tel. 035-7370521 (ongewijzigd)