Juni 2013

26
jun

Over mHealth

Onze afdeling communicatie (Kirsten) heeft mij verzocht iets te schrijven over mHealth. Waarom mHealth, vraag ik?..... "Omdat dat het thema van de nieuwsbrief is en onze lezers dit thema relevant vinden!". Maar, weten onze klanten wat mHealth is?.... "Waarschijnlijk deels wel en deels niet!", aldus Kirsten. Oké, dan ga ik ook maar eens voor mezelf uitzoeken wat het exact betekent. mHealth (of mobiele gezondheidszorg) is een term die wordt gebruikt voor de uitoefening van de geneeskunde en de volksgezondheid, ondersteund door mobiele apparaten (Bron: Wikipedia). Eigenlijk is mHealth een onderdeel van eHealth. eHealth is het toepassen van ICT in de zorg (Bron: ..ook Wikipedia). mHealth is dus alle software die ten diensten van de zorg op mobiele dragers is geprogrammeerd of software die wordt benaderd door een mobiele drager.

Op dit moment denkt iedereen bij de apparaten voor mHealth nog aan smartphones en tablets, maar daar zal gauw verandering in komen. Google heeft al hun zogenaamde "Glass" project gepresenteerd: een bril met ingebouwd beeldschermpje en spraakherkenning voor de besturing. Het is een kwestie van tijd voordat hier de eerste apps ("Glassware") voor zullen verschijnen, ook op het gebied van zorg. everywhereIM wil voorop lopen en is al druk bezig eerste prototypes en technische demonstraties voor te bereiden. Nog deze zomer zullen we met de eerste spannende presentaties komen. Blijf deze nieuwsbrief dus volgen...!

Zorgvisie!

Zoals de Zorgvisie twee weken geleden liet weten: everywhereIM is de bedenker en ontwikkelaar van Appill. Met Appill vinden artsen apps op medisch specialisme. App Stores bieden grove categorieën aan waaronder de categorie "medisch" en zijn hierdoor niet nauwkeurig. Appill is niet alleen handig voor artsen, ook fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen apps zoeken met Appill.

Onlangs heeft de VvAA de VvAA Mobiel geïntroduceerd, waarbij artsen gebruik kunnen maken van "Arts en Apps". Arts en Apps is de mobiele versie van Appill. Na de zomer wordt Appill uitgebreid met de reviewmodule, waarbij artsen apps kunnen beoordelen. Hierdoor kan snel het kaf van het koren worden gescheiden.

Naast Appill heeft everywhereIM ook Appwiser ontwikkeld. Appwiser categoriseert apps op ziektebeeld of aandoening en is gericht op de consument of patiënt. everywhereIM komt deze zomer al met een testversie waarbij verschillende patiëntenverenigingen gaan fungeren als "app testers". Zie het plaatje bij dit artikel voor de eerste sneak-preview van de Appwiser site...!

Kleding steeds slimmer

Gaan hardlopen, maar vergeten je nieuwe horloge om te doen die hartslag en snelheid meet? Geen probleem! Je t-shirt kan precies hetzelfde doen!

Het is een nieuwe trend: sensoren die je gezondheid registreren worden steeds vaker in dagelijkse voorwerpen geplaatst. Een horloge van Nike dat je hartslag registreert kennen we allemaal wel. Maar wat als deze zelfde sensoren in kleding worden geplaatst? Er is inmiddels een ondershirt ontwikkeld waarmee ECG en ademhalingspatronen kunnen worden gemeten. Deze gegevens worden verstuurd naar een app op je telefoon, waar de informatie uitgelezen kan worden.

Ook zijn er sokken ontwikkeld met sensoren. Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen die hardlopen en houden nauwkeurig de pronatie (bewegingen van gewrichten) en loopritme bij. De sokken zijn daarmee nauwkeuriger dan horloges die om de pols worden gedragen.

Of deze techniek echt een succes wordt valt nog te betwijfelen. Hoewel het shirt wel comfortabel is en de ECG sensoren bestand zijn tegen de wasmachine, moeten gebruikers wel andere sensoren (degene die versnelling meten) opnieuw aan het shirt bevestigen na een wasbeurt. Deze sensor is momenteel nog de grootte van een MP3 speler. Er is overigens ook een bh-variant van het shirt te krijgen.

Toch zijn er wel andere toepassingen te bedenken waarbij slimme kleding misschien wel van pas kan komen. Alleenwonende ouderen hebben vaak een alarmknop om de nek hangen. Deze kan vergeten worden of er wordt onnodig op gedrukt. Een "slim" shirt zou deze problemen kunnen oplossen.

Bron: mobihealthnews

CE-markering apps vanaf 2014 verplicht

Zodra een product een medisch hulpmiddel is, hoort deze voorzien te zijn van CE-markering. Dit geldt ook voor apps. Zonder keurmerk is de app namelijk illegaal. Hoewel dit wettelijk altijd al zo was, gaat de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) hier vanaf 2014 ook daadwerkelijk op controleren.

De toename van medische apps is gigantisch. Inmiddels zijn dit er meer dan 35.000 op de verschillende platforms. Om de veiligheid van patiënten te kunnen waarborgen moeten sommige van deze apps daarom worden behandeld als een medisch hulpmiddel. En medische hulpmiddelen moeten voorzien zijn van een CE markering.

Apps die CE gemarkeerd moeten worden bevatten bijvoorbeeld zorgstandaarden of kunnen medische apparatuur beïnvloeden. Ook software die een complexe medische berekening (algoritme) uitvoert voor het bepalen van de therapie of het aantal pillen per dag is een medisch hulpmiddel. De CE markering moet worden aangebracht door de ontwikkelaar of producent.

Momenteel is CE markering wel verplicht, maar worden medische apps in de praktijk nog niet hierop gecontroleerd. De IGZ is momenteel bezig software ontwikkelaars bekend te maken met het komende beleid, omdat vele hiervan nog niet op de hoogte zijn. Vanaf januari 2014 zal de IGZ deze normen ook daadwerkelijk strikt gaan handhaven.

CE staat voor Conformité Européenne. Het geeft aan dat het product vrij mag worden verhandeld binnen de Europese Economische Ruimte (EER) omdat het voldoet aan de eisen van de EG-richtlijnen. Denk hierbij aan minimale eisen over veiligheid, milieu, gezondheid en consumentenbescherming. CE markering is opgericht in 1993 toen het vrij verhandelen van goederen in de Europese Unie mogelijk werd. Om één lijn te kunnen trekken tussen verschillende productieprocessen was CE markering nodig.

Verplichtingen die komen kijken bij CE markering zijn onder anderen: het maken van een risicoanalyse, het meeleveren van een gebruiksaanwijzing in de taal van de gebruiker, het opstellen en ondertekenen van een EG-verklaring van overeenstemming en het aanleggen van een technisch dossier.

Als er niet wordt voldaan aan CE markering kan het product uit de handel worden gehaald en eventueel in beslag worden genomen. In ernstige gevallen kan er een boete worden opgelegd of strafvervolging plaatsvinden.

Bronnen: IGZ, KvK, Agentschap NL

iPad in plaats van bejaardentehuis

Een iPad zou dé uitvinding kunnen zijn om ouderen te behoeden voor het bejaardenhuis. Zo kan men boodschappen doen, een sociaal netwerk onderhouden, beweegtips via filmpjes bekijken en veilig omgaan met medicijnen via de zogenaamde app-otheek. Op deze manier houden ze langer de regie over het eigen leven in handen en zijn ze minder snel afhankelijk van derden. Hoewel ouderen nu vaak nog moeite hebben met dergelijke techniek, gaat hier de komende jaren veel verandering in komen. Nu al zijn de eerste twee vragen die de 70 plussers bij binnenkomst in NaarderHeem (Zorg- en revalidatiecentrum te Naarden) stellen: "Wat is het wachtwoord van de wifi?" en dan pas: "Wie is mijn behandelend arts?"

Waarschijnlijk zal dit alleen nog maar toenemen. In 2011 maakten namelijk zes op de tien 65- tot 75-jarigen gebruik van internet, wat een verdubbeling was ten opzichte van 2005, toen het nog drie op de 10 was.

Op 30 mei startte er in Den Helder een pilot met 25 ouderen die drie maanden lang gaan proefdraaien met de voorgeprogrammeerde iPad. Per 25 gebruikers komt er een vrijwillige begeleider die hulp biedt en voor de juiste updates zorgt. Op deze manier wil ouderenorganisatie Unie KBO kijken of een iPad inderdaad kan bijdragen aan zelfstandigheid van bejaarden.

Bronnen: ANP en CBS

Cartoon