Februari 2017

14
februari

Nieuwe apps

De afgelopen periode hebben we de AppStore en Google Play Store kunnen aanvullen met een paar mooie apps. Sommige speciaal gericht op de professionele gebruiker, maar de GnmVerkeer app van de KNMP is ook heel geschikt voor patiënten die een geneesmiddel gebruiken en willen weten wat de invloed hiervan is op hun rijvaardigheid. Hieronder een overzicht van onze meest recent verschenen apps:

Hematology app

De Hematology app is een verzameling van content op het gebied van hematologie. De content is verzameld en geordend door Dr. Jeroen Janssen, werkzaam als internist-hematoloog aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De app bestaat uit tabellen, samenvattingen, grafieken en (reken)tools. Deze zijn alfabetisch geordend en via de WHO-classificatie van hematologische aandoeningen inzichtelijk gemaakt. Tools die veel gebruikt worden kunnen als ͚favoriet͛ aangemerkt worden om deze snel te kunnen vinden. De app is nu al zeer uitgebreid, maar ondertussen liggen er al nieuwe plannen klaar om de app nog completer te maken. Zo wordt richtlijn 'CLL- Prevention of Tumor Lysis Syndrome' momenteel verappt en is binnenkort ook beschikbaar in de app.

Chronische Pancreatitis App

We mogen weer een echte richtlijnapp aan ons portfolio toevoegen. Onlangs is de Europese richtlijn voor de behandeling van chronische pancreatitis verschenen en deze richtlijn is meteen ver-appt. De app is ontwikkeld om het gebruik van de richtlijn in de praktijk te bevorderen. De Chronische Pancreatitis app bevat evidence-based aanbevelingen ten aanzien van de diagnose en behandeling van chronische pancreatitis. Ook zijn een aantal tools handig uitgewerkt in de app.

GnmVerkeer

Hierboven hebben we hem al even genoemd, ook de GnmVerkeer app is onlangs gelanceerd. De app hebben we gemaakt voor de KNMP voorziet professionals en geneesmiddelgebruikers van advies over de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Ook geeft de app inzichtelijk weer wat de wet hierover schrijft.

NierDosering

De app NierDosering hebben we ook in opdracht van de KNMP gebouwd. De app is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie. De app voorziet de gebruiker van doseringsadviezen bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen. De ruim 600 doseringsadviezen worden onderbouwd met literatuur. Ook heeft de app een handige rekentool om de creatinineklaring te bepalen.

Samenwerking LUMC

Best een beetje trots zijn wij om een nieuwe samenwerking aan te mogen kondigen. Vanaf februari 2017 werkt everywhereIM samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)! everywereIM vindt het namelijk belangrijk dat kritisch geëvalueerd wordt of we de zorg voor arts en patiënten écht efficiënter maken door slim gebruik van IT. De beste evaluatie is natuurlijk extern en onafhankelijk. Daarom is de samenwerking aangegaan met het LUMC. everywhereIM heeft een mobiele applicatie en webbased dashboard ontwikkeld voor gebruik in combinatie met een homemonitoring device (CheckMe). Meet dit device echter wel wat het claimt te meten? Voeren patiënten de meting wel op de juiste manier uit en zo niet, hoe beïnvloedt dit de meting? Zijn artsen en patiënten wel tevreden met de app en het dashboard? Om deze en nog een heleboel andere vragen te beantwoorden is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan gaat worden naar dit eHealth initiatief. Dit onderzoek zal onder leiding van prof. dr. Niels Chavannes gaan plaatsvinden in samenwerking met dr. Marise Kasteleyn.

eHealthweek

Van 21 tot en met 27 januari was de nationale eHealthweek, een initiatief om te tonen wat eHealth is en hoe eHealth werkt voor zowel arts als patiënt. Het begrip eHealth omvat een breed spectrum aan technologische mogelijkheden, medische apps zijn daar absoluut onderdeel van. everywhereIM heeft daarom ook actief deelgenomen aan de eHealthweek!

eHealth Avenue AMC Amsterdam

Op woensdag 25 januari werd in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam een interactief overzicht gegeven van de verschillende eHealth initiatieven. Van deze initiatieven waren er twee ontwikkeld door everywhereIM. Op onderstaande foto’s ziet u René deelnemen aan de eHealthweek.

Nieuwjaarsbijeenkomst VIenG

De VIenG is de landelijke Vereniging Informatica en Gezondheidszorg, met als doel om de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg te bevorderen. Hiernaast stellen zij zich ten doel om de gezamenlijke belangen te behartigen van haar leden, werkzaam in de informatica en binnen instellingen van de gezondheidszorg. Meerdere keren per jaar organiseert de vereniging themabijeenkomsten. Op vrijdag 27 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst, waar verschillende eHealthondernemers hun visie op 2017 konden presenteren. Ook everywhereIM heeft een bijdrage geleverd. Op de vrijdagmiddag werd stof tot nadenken gepresenteerd om mee te nemen als gespreksonderwerp naar de borrel. De visie van everywhereIM op 2017 is namelijk een kritische...Om te garanderen dat de naam e-health de positieve klank houdt waarmee deze geïntroduceerd is, is het belangrijk om je als eHealthinitiatief positief te onderscheiden. Focus op relevantie voor de gebruiker; inhoudelijke integriteit; en altijd erop gericht om zorg voor artsen en patiënten efficiënter te maken en te versimpelen door slim gebruik van IT.