April 2016

20
april

Het nieuwe logo van everywhereIM uitgelegd

Nieuwe functie ingevuld bij everywhereIM:
Data Protection Officer

everywhereIM gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wanneer er dergelijke gegevens worden verwerkt, zorgen wij voor een passend beveiligingsniveau. Zo zijn de servers van onze leveranciers minimaal ISO 27001 gecertificeerd.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld om aangifte te doen van strafbare feiten of deze te voorkomen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk vereist.

Om ons privacy beleid te bewaken en klanten te ondersteunen, hebben wij een Data Protection Officer aangesteld. Deze houdt onafhankelijk toezicht en is uw contactpersoon voor alle privacy gerelateerde vragen. Vanaf 13 april is hij bij everywhereIM gestart, in de persoon van mr. Olaf van der Vlies.


Olaf zal binnen everywhereIM alle projecten waarbij persoonsgegevens een rol spelen, toetsen of deze voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bij 75% van onze projecten speelt patienten data een rol. Denk bijvoorbeeld aan apps waar opslag van data plaatsvindt in de cloud, of richtlijnen-apps waar de arts patiëntendata eenmalig opslaat ten behoeve van het patiëntendossier, elke vorm van persoonsdata die wordt opgeslagen, ook al is het tijdelijk, zal moeten voldoen aan de privacywetgeving.

Momenteel mogen bedrijven in de zorg zelf bepalen of zij een dergelijke functionaris aanstellen. De verwachting is dat dit in 2016 door de Europese Privacy Verordening verplicht gesteld gaat worden. Hier willen wij vast op anticiperen door reeds nu ervaring op te doen. Hiermee wordt het werken binnen de zorg een beetje bureaucratischer, maar we beseffen aan de andere kant ook de noodzaak. Het gaat tenslotte ook om patiëntendata.

Bel of mail voor informatie naar 035-7370521 of info@everywhereIM.com.
Bij een specifieke privacy vraag kunt u ook mailen naar privacy@everywhereIM.com.

Artsen moeten samenwerken met computers

Het lijkt soms alsof elke sector inmiddels de mond vol heeft van “big data”. Ook binnen de gezondheidszorg gebeurt dit steeds meer, hoewel concrete toepassingen binnen bijvoorbeeld ziekenhuizen nog maar weinig worden toegepast. Toch staan er interessante dingen te gebeuren, waarvan de kans groot is dat ze de zorg radicaal zullen veranderen.

Een voorbeeld hiervan zijn zogenaamde “expert systemen”. Er verschijnt tegenwoordig zoveel nieuwe wetenschappelijke kennis dat het voor een arts onmogelijk is deze allemaal bij te houden. Geschat wordt dat een specialist na de opleiding ongeveer 2,5% van alle beschikbare kennis op zijn/haar vakgebied bezit. Gedurende de daaropvolgende carrière wordt dat 5%. Het moge duidelijk zijn dat hierdoor veel waardevolle, actuele kennis niet toegepast wordt.

Bij IBM hebben ze hun supercomputer “Watson” omgevormd tot “Dr. Watson” om medische kennis te verzamelen. Dr. Watson kan putten uit een gigantische hoeveelheid wetenschappelijke literatuur en diagnosticeert op basis daarvan in de meeste gevallen nu al beter dan menselijke artsen. Computers zullen niet in alle gevallen mensen vervangen, maar artsen zullen er wel aan moeten wennen steeds meer samen te werken met kennissystemen. Wij verwachten dat langzamerhand de huidige klinische richtlijnen zullen worden vervangen door dit soort bredere expert systemen die op basis van de gegevens uit het elektronische dossier van de patiënt op de juiste momenten de juiste kennis zullen aandragen.