Oktober 2016

14
oktober

Niet dagdromen

Maar dromen over de toekomst. De gemiddelde werknemer bij everywhereIM is te jong om conservatief te zijn, bij ons wordt daarom meer vooruit dan achterom gekeken. Een ander voordeel van jong zijn, is dat je op sommige fronten ook nog niet gehinderd wordt door enige kennis. Alle kaders van je afschudden staat dan ook de komende 224 woorden centraal, wij vragen u om even mee te dromen..

In een door everywhereIM geschetste toekomst is er een directe koppeling tussen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en medische apps mogelijk. De patiënt kan zelf informatie aanleveren om te helpen zijn of haar dossier te bouwen. De behandelaar kan vragen stellen door middel van pushberichten. Deze kunnen worden besproken middels videobellen, telefonisch of middels face-to-face contact. De afhankelijkheid van een afspraak in het ziekenhuis of de praktijk vervalt hiermee, echter niet de mogelijkheid tot. Zorg wordt hierdoor niet onpersoonlijker, maar juist meer "getailored".
Richtlijnen zijn nu al beschikbaar als app, de patiëntkarakteristieken moeten echter nog altijd door de arts worden ingevoerd. In de everywhereIM toekomst hoeft dit niet langer, daar worden de relevante patiëntgegevens namelijk automatisch ingevoerd in de richtlijnenapp, die hiermee tot een advies op maat komt. Dit resultaat wordt automatisch opgeslagen in het EPD en functioneert daarmee ook als registratiehulpmiddel. Bij een vervolgconsult kan de nieuwe verslaglegging op systematische wijze worden vergeleken. Artsen worden niet overbodig, want juist als je ziek bent heb je behoefte aan persoonlijk contact. Contact waarbij de arts je aankijkt, in plaats van verwoed in het EPD aan het zoeken of typen is. In de everywhereIM toekomst is de arts in staat om in dezelfde beschikbare tijd meer aandacht aan zijn patiënt te besteden en zorg op maat te leveren; omdat reeds in de logistieke randvoorwaarden is voorzien

Een richtlijnenapp voor uw organisatie?

In de komende maanden organiseren wij weer een aantal workshops over richtlijnapps voor alle zorgprofessionals. Ben je geïnteresseerd in de vertaalslag van papieren richtlijn naar app en hoe deze apps vervolgens worden geïmplementeerd? Geef je dan op via richtlijnen@everywhereim.com. Zie de bijgevoegde flyer voor overige informatie.

Maar er is meer: onlangs hebben wij de eerste -geaccrediteerde- cursus begeleid die geheel gericht was op het gebruik van een richtlijnapp. Bij deze cursus gingen de deelnemers aan de slag met patiëntencasussen en de app. Aan het eind van de dag hadden de cursisten een goed beeld van hoe ze de app in de praktijk kunnen toepassen en hadden wij nuttige feedback gekregen waarmee we de app nog verder kunnen verbeteren.

Posters

Poster Betaalmodel uitgeverijen.

Maar er is meer: onlangs hebben wij de eerste -geaccrediteerde- cursus begeleid die geheel gericht was op het gebruik van een richtlijnapp. Bij deze cursus gingen de deelnemers aan de slag met patiëntencasussen en de app. Aan het eind van de dag hadden de cursisten een goed beeld van hoe ze de app in de praktijk kunnen toepassen en hadden wij nuttige feedback gekregen waarmee we de app nog verder kunnen verbeteren.