December 2016

8
december

Het succes van richtlijnapplicaties

We blijven u er over vertellen: richtlijnenapplicaties

Dit doen we niet zomaar, maar omdat we zelf geloven dat richtlijnapplicaties een erg waardevolle ontwikkeling zijn. Onze analyses en registraties van het gebruik van onze richtlijnapplicaties ondersteunen ons hierin. In dit artikel geven we u een korte update van de huidige stand van zaken, en lichten we een tipje van de sluier op over ‘apps in de pijplijn’.

Gebruikersdata en een geaccrediteerde cursus

Van onze bekendste richtlijnapplicatie – dit is de bekendste omdat we u hier al eerder uitgebreid over verteld hebben – de Nederlandse Richtlijn Coloscopie Surveillance, of NLcolosurvRL zoals de app heet, zien we dat de gebruikersaantallen ongeveer even hoog zijn als de omvang van de beroepsgroep. Het aantal actieve gebruikers van deze app ligt rond de 500, en de app wordt dagelijks ruim 15 keer geraadpleegd. Dit wil uiteraard niet óók zeggen dat alle MDL-artsen, waarvoor de app bedoeld is, deze app gedownload hebben en gebruiken, maar we kunnen wel concluderen dat de app dus relatief veel gebruikers heeft.

Een van onze jongere richtlijnapplicaties is de richtlijn Ischemische Hartziekten, ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), welke sinds de lancering eind mei van dit jaar ruim 300 gebruikers kent en 4 tot 5 keer per dag geraadpleegd wordt voor een advies. Bij deze app is eveneens een ABAN geaccrediteerde cursus gegeven waarvoor 4 accreditatiepunten toegekend zijn.

Bij onze allerjongste richtlijnapp, de Hidradenitis Suppurativa App, gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), zien we ondanks zijn jonge bestaan van slechts enkele weken, al tientallen downloads.

Werk in uitvoering

Naast deze spiksplinternieuwe richtlijnapplicaties, zitten er zoals aangekondigd ook nog een aantal in de pijpleiding. Onder andere voor de behandeling van pancreatitis zijn we in samenwerking met Matthias Löhr van United European Gastroenterology en de HaPanEU (Harmonizing Pancreatitis across Europe) bezig de laatste hand aan de Pancreatitis app te leggen. Deze app zal de multidisciplinaire, Europese richtlijn voor de behandeling van pancreatitis omvatten.

Hiernaast is ook een uitgebreide Hematologie app in ontwikkeling, in samenwerking met dr. Jeroen Janssen, internist-hematoloog bij het VU medisch centrum. Deze app zal onder andere interactieve tools voor het bepalen van onder andere risicoscores, als interactieve rekenhulpen en beslishulpen voor diagnostiek bevatten. Hiernaast zal de app een compleet overzicht van de verschillende hematologische aandoeningen en maligniteiten volgens de WHO-classificatie bieden.

Een leuk extraatje

Oké, hij hoort niet thuis in dit overzicht, maar we brengen ‘m toch graag bij u onder de aandacht: de zakkaartjes app. Deze applicatie biedt een platform voor onderzoekers waar zij hun ‘zakkaartjes’ met informatie over bijvoorbeeld in- en exclusiecriteria voor lopende studies kunnen tonen. Voor u als arts eveneens handig: zo loopt u niet meer met een dik pak papier in uw jaszak, maar vindt u alle relevante studies direct terug in één applicatie, geselecteerd op relevant vakgebied en deelnemend centrum.

everywhereIM spreekt op “Chronische Zorg Congres”

Op woensdag 14 december aanstaande vindt het Chronische Zorg Congres plaats. Tijdens dit congres staan twee vragen centraal: Hoe kunnen we de kwaliteit van de chronische zorg verbeteren? En hoe kunnen we de groeiende zorgvraag bekostigen?
everywhereIM zal aan antwoorden op bovenstaande vragen bijdragen door uitleg te geven over richtlijnenapplicaties. Richtlijnenapps faciliteren de zorgprofessional om altijd en overal evidence based te werk te kunnen gaan. Door de slimme manier waarop de apps worden ingericht kan de zorgprofessional ook nog efficiënter tot het juiste advies komen.

Ook voor 2017 hebben wij een missie

Bij everywhereIM hebben we een missie. En die missie is dat we de zorg voor artsen en patiënten efficiënter willen maken door slim gebruik van IT. Voordat wij een nieuwe klus aannemen kijken we dan ook of het project past binnen deze missie.

Vorig jaar ontdekten wij al een gunstig stijgende lijn in het aantal projecten dat voldoet aan deze missie en terugkijkend op het (bijna) afgelopen jaar zien we dat deze lijn zich voortzet. Momenteel voldoet 80% van de applicaties die wij aan het bouwen zijn aan onze missie. En daar zijn we best een beetje trots op.

Dat de boodschap die wij willen uitdragen met onze missie steeds meer mensen bereikt, merken wij ook binnen ons team. Niet alleen hebben wij ons team van developers uitgebreid, ook hebben wij inmiddels maar liefst drie artsen rondlopen die u en ons helpen de medische praktijk te vertalen naar een app. En dat zij de verbinding met de praktijk nog niet kwijt zijn blijkt uit het feit dat zij daarnaast promoveren in het AMC.

We merken om ons heen dat steeds meer mensen beginnen te geloven dat ICT kan bijdragen aan een efficiëntere (en dus goedkopere) gezondheidszorg. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in haar beleidsagenda voor 2017 dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheden van technologie.

Een concrete doelstelling die genoemd wordt is het volgende: In 2019 kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen doen en deze delen met hun zorgverlener. Denk aan metingen van de bloeddruk of het cholesterolgehalte. Begin 2017 starten wij een pilot met de CheckMe monitor, waarbij patiënten thuis waarden als bloeddruk en zuurstofsaturatie meten en deze naar een app doorsturen. De huisarts kan via een online portal de waarden inzien.

Ook begint in 2017 het programma ICT in Ziekenhuizen. Het doel van dit programma is dat alle ziekenhuizen dezelfde standaarden gebruiken en hun informatie onderling, met patiënten en met andere zorgverleners kunnen delen. Ook moet ieder ziekenhuis op termijn over een basisinfrastructuur beschikken aan de hand waarvan medische app's en e-healthinterventies kunnen worden ingezet op het moment dat zorgverlener en patiënt dit zinvol achten. Hoe dit concreet zal gaan werken is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk, maar dit klinkt ons alvast als (kerst)muziek in de oren. Wij zien onze richtlijnapps (hyperlink naar website) in de toekomst ook koppelen met bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier, en hoe meer er gestandaardiseerd wordt, hoe dichterbij wij bij dit doel komen.

Kortom, wij zien uit naar de nieuwe ontwikkelingen in het komende jaar. Voor nu willen wij u graag fijne feestdagen wensen en we nodigen u graag uit om mogelijke projecten te bespreken in 2017!