januari 2017

17
januari

Nieuwe Europese wet databescherming

Per 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese wet over databescherming in werking. – Daar zijn jullie lekker vroeg mee – denkt u misschien, en dat zijn we ook. Maar het betekent voor ons wel dat we nu vast in kaart brengen voor welke apps (toekomstige apps en apps die al in de store staan) dit van toepassing is.

Simpel gezegd houdt de nieuwe wet in dat een gebruiker toestemming moet geven wanneer de app zijn of haar 'persoonsgegevens' verwerkt. Om de verandering uit te leggen stellen wij de volgende drie vragen:

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de nieuwe wet zijn persoonsgegevens ͚alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wanneer u zich registreert met een e-mailadres valt dit vanzelfsprekend onder persoonsgegevens, want een e-mailadres is vrij makkelijk naar u te herleiden. Gecompliceerder ligt het wanneer wij geïnteresseerd zijn in uw schoenmaat (om wat voor reden dan ook). Wanneer u aangeeft een 'reguliere' maat 40 te hebben zullen we niet snel bij u uitkomen, gezien het grote aantal mensen met exact dezelfde schoenmaat. Wanneer u echter maat 53 zou hebben blijven er veel minder opties open. Deze zogenaamde 'single-out' identificator valt ook onder persoonsgegevens.

Hoe geeft iemand toestemming?

Het geven van toestemming moet een 'ondubbelzinnige wilsuiting' zijn. Dit houdt in dat iemand actief een handeling uit moet voeren. Bijvoorbeeld door een hokje aan te vinken. Dit hokje is dus standaard uitgevinkt.

Op basis van welke informatie geeft iemand toestemming?

Doorgaans geeft iemand toestemming op bijzonder kleine lettertjes, omslachtig taalgebruik en veel te veel alinea's. In ieder geval één van deze punten wordt aangepakt met de nieuwe wetgeving: de vraag waarop iemand toestemming geeft moet begrijpelijk geformuleerd zijn. Wat natuurlijk nog steeds een redelijk subjectief begrip is, maar we doen ons best! Verder moet er voor ieder apart doeleinde apart toestemming gevraagd worden. Dit zou wel eens tot veel tekst kunnen leiden, wat vaak weer in het gebruik van een kleine lettergrootte resulteert... Tja, we kunnen niet alles hebben

Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving? Hier staan de 10 belangrijkste veranderingen op een rij.

Data-analyse

Google analytics

We bevinden ons in een situatie waarin nagenoeg al onze online activiteiten worden opgeslagen. Dit klinkt nogal eng, maar er zijn ook mogelijkheden om deze informatie in je voordeel te gebruiken. Al enige jaren geleden zijn wij begonnen met Google Analytics inbouwen in onze apps. Hiermee kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, maar natuurlijk alleen als u daar als gebruiker toestemming voor hebt gegeven (zie ook het item over de nieuwe Europese regelgeving). Tot op heden maakten wij echter geen concreet gebruik van de informatie die Google Analytics ons kon verschaffen. Met het oog op de toekomst, willen wij hierin stappen gaan zetten.

Sinds een aantal weken is een student Medische Informatica hiermee fulltime aan de slag gegaan. Twee vragen staan centraal:

  1. 1) Welke gegevens kunnen we nu al uit Google Analytics halen?
  2. 2) Hoe kunnen we Google Analytics beter inzetten, om in de toekomst nog meer –relevante- data aan het gebruik van onze apps te onttrekken?

Omdat data een weinig tot de verbeelding sprekend begrip is, zullen we beide vragen hieronder verder toelichten.

In alle apps die wij ontwikkelen wordt Google Analytics ingebouwd. Het doel hiervan is om erachter te komen hoe wij hiermee onze apps kunnen verbeteren of een aanbeveling kunnen doen aan deeigenaar van de app. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over het gebruik van de app: is dit tijdens diensten, of overdag? Zijn het met name startende artsen, al dan niet in opleiding, of specialisten die de app gebruiken? Welke zoekopdrachten worden het vaakst gebruikt, etc. Bij een update kan de app met deze informatie verder worden verbeterd.

Google Analytics en data-analyse in het algemeen bieden veel mogelijkheden. Het verzamelen van de data kost tijd, daarom is het voor ons nu al van belang om ons te verdiepen in de mogelijkheden van data-analyse. Door een analyse programma nu al op een slimme manier in de app in te bouwen, kunnen wij, maar met name de eigenaar van de app, daar in de toekomst de vruchten van plukken.

Hebt u in het verleden een app bij ons laten ontwikkelen en bent u na het lezen van de nieuwsbrief nieuwsgierig geworden naar het gebruik van uw app? U kunt nu gratis het rapport van uw app bij ons opvragen!

Eventuele vragen beantwoorden we graag via het email adres: steven@everywhereim.com.

Richtlijnenworkshop maart