Juni 2015

16
juni

Ambities van een jonge generatie

Naast onze wens om een zo professioneel mogelijke uitwerking van onze projecten na te streven, investeren wij ook in studenten. Onze ambitie is er op gericht om HvA-studenten van de ICT-opleiding een leergerichte en zelfstandige praktijkomgeving te bieden waarbij persoonlijke ontwikkeling in het vak programmeren en plezier in (samen)werken de rode draad vormen. Een goed functionerende organisatie bepaalt voor een groot deel het succes van deze student.

Dankzij mensen als Ivo (vanuit bedrijfseconomisch inzicht), Eric (vanuit medisch oogpunt) en Linda (vanuit een biomedisch technisch inzicht) wordt er, in samenwerking ook met anderen, veel werk verzet om de studenten te ondersteunen in en gedurende de hectiek van het dagelijkse speelveld. Het is topsport met de hersenen.

Het is niet altijd een succes story. We hebben geleerd om studenten niet zomaar blind aan te nemen. We starten sinds een jaar met een proefperiode die minimaal 2-3 dagen duurt. Deze proefperiode moet de student in zijn vakantie uitvoeren... Daar vallen de eersten al af... Voor de student is dit een ideale gelegenheid om te zien of hij/zij past binnen de everywhereIM cultuur.

Wanneer is een student binnen deze cultuur succesvol? We hebben ervaren dat het succes van de student afhangt van de mate waarin hij in staat is om zijn of haar eigen doelstellingen te realiseren. Wij zien het als onze taak om de student te ondersteunen en verder uit te dagen. Als de intrinsieke motivatie om die eigen doelstellingen of uitdaging te bereiken bij de student ontbreekt, dan zal hij binnen everywhereIM voorlopig niet succesvol zijn en is het in onze ogen geen "blijvertje".

Als kleine organisatie stellen wij steeds hogere eisen aan de student. Inmiddels weten we welke studierichtingen we niet willen en welke juist wel. Tot nu toe zijn degenen die een andere opleiding hebben gevolgd alvorens zij de stap maakten naar het HBO de meest gemotiveerde studenten. De echte toppers blijven "hangen". Ze doen het fantastisch en hebben een "drive" waar menig student een "punt aan kan zuigen". We zijn juist hierom heel blij met onze samenwerking met de HvA. Inmiddels zijn we ook betrokken bij veel afstudeersessies als externe assessor en geven we kritiek op schoolse processen in de hoop de opleiding naar een hoger niveau te tillen. We doen wat we kunnen doen naast onze projecten die steeds zinvoller zijn en steeds meer voldoen aan onze eigen ambitie: fungeren als aanjager van innovatie en een stap maken in de beweging die de zorg efficiënter moet maken. Hierbij speelt de student van de jongste generatie zeker een belangrijke rol.

Verschuiving van app naar web?

In onze aanvragen voor projecten valt het op dat er naast apps, ook steeds meer aanvragen voor webbased projecten binnenkomen.

Naast onze eigen web omgeving Shared Opinion werken we in opdracht van onze klanten aan omgevingen voor communicatie tussen de arts en de patiënt, een tool waarin patiënten kunnen worden geïncludeerd voor een tandheelkundige studie, een tool waarmee astma- en COPD-patiënten eenvoudig vragenlijsten kunnen invullen voordat zij naar een consult gaan, een omgeving waar we niets over kunnen zeggen omdat deze nog geheim is (spannend!) en we zijn voor een franchise van medische centra het EPD van de toekomst aan het schetsen.

Waar zou deze verschuiving van app naar web vandaan komen? Naar ons idee spelen drie factoren een belangrijke rol. De hype van de app-markt is een beetje tot rust gekomen, waardoor er beter wordt nagedacht of een app wel het juiste medium is voor ieder doel of dat een weboplossing misschien wel meer aansluit bij de behoefte. Webtechnieken zijn ook volwassener geworden dan ze een paar jaar geleden waren, waardoor mobiele websites nu praktisch alles kunnen wat native apps ook kunnen. Ten slotte mag ook niet over het hoofd worden gezien dat veel ziekenhuizen de laatste paar jaar flink geïnvesteerd hebben in dekkende wifi-netwerken, met betrouwbaar internet door het hele gebouw als gevolg.

Wij vinden het een interessante ontwikkeling en zijn blij dat onze bestaande en nieuwe relaties ons ook voor weboplossingen weten te vinden. Wij weten zelf al jaren we meer zijn dan een "app bouwer", maar we zijn blij dat u dit ook ziet.

Nieuwe richtlijnen-apps

In maart en april heeft everywhereIM een aantal richtlijnbijeenkomsten georganiseerd in de Domus Medica. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we gepresenteerd hoe een richtlijn-app tot stand komt en wat de toegevoegde waarde van zo’n richtlijn in je broekzak is. Om maar iets te noemen: je hoeft geen pagina’s tekst door te spitten om de juiste aanbeveling te vinden en updates van de richtlijn zijn snel onder de juiste doelgroep verspreid.

Door de kleinschaligheid van de bijeenkomsten was er voldoende ruimte om op individueel niveau de mogelijkheden voor een richtlijn-app te bespreken. Hieruit zijn al een behoorlijk aantal mooie ideeën ontstaan en van enkele wordt binnenkort met de ontwikkeling gestart.

In september gaan we weer zulke richtlijnbijeenkomsten organiseren. Wilt u hierbij zijn, mail ons dan voor meer informatie. Bent u nu al overtuigd van het nut van een richtlijn-app en heeft u een richtlijn die u zeer geschikt lijkt, laat het ons weten! Wij denken graag met u mee over de invulling van de app!